sourati

آخرین اخبار در مورد امنیت غذایی و اشتغالزایی

۱۰ هکتار گلخانه در همدان ایجاد شده است

سرپرست فرمانداری همدان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ هکتار گلخانه در همدان ایجاد شده است گفت: توسعه گلخانه‌ها ضمن ایجاد امنیت غذایی و اشتغالزایی مسئله کمبود آب را نیز مدیریت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، مسلم مخفی عصر امروز و در حاشیه افتتاح پروژه‌های عمرانی و تولیدی همدان اظهار کرد: در هفتمین روز از دهه فجر ۵۸ طرح در شهرستان همدان با اعتباری بیش از ۱۰۳ میلیارد تومان ...

۱۰ هکتار گلخانه در همدان ایجاد شده است

سرپرست فرمانداری همدان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ هکتار گلخانه در همدان ایجاد شده است گفت: توسعه گلخانه‌ها ضمن ایجاد امنیت غذایی و اشتغالزایی مسئله کمبود آب را نیز مدیریت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، مسلم مخفی عصر امروز و در حاشیه افتتاح پروژه‌های عمرانی و تولیدی همدان اظهار کرد: در هفتمین روز از دهه فجر ۵۸ طرح در شهرستان همدان با اعتباری بیش از ۱۰۳ میلیارد تومان ...